Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük, ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz!

Az adatok kezelője a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú AlapítványSzékhelyünk 9028 Győr, Fehérvári út 75.
Az Alapítványt a Győri Törvényszék vette nyilvántartásba, 00 18 217524 számon
Adószámunk: 18217524-1-08

A következő esetekben előfordul, hogy személyes adatait kezeljük:

 • Szerződéskötés
 • Kapcsolatfelvétel
 • Igazolt játékosunkká válik
 • Edzéseinken veszt részt Ön vagy gyermeke
 • Táborunkon vesz részt
 • Rendezvényeinken való részvétel esetén
 • Támogatói szerződést kötünk
 • Jó tanuló-Jó sportoló címre való pályázat esetén
 • Alapítványunkat támogatja
 • Munkaajánlatunkra jelentkezik
 • Weboldalunkat böngészi

Az egyes adatkezelésekről ezen tájékoztatóban bővebben olvashat. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás nyújtása, a számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.

Szerződéshez kapcsolódó adatok:

A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni tudjuk. Ezek az adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a szerződés dátuma, időpontja,  szolgáltatás megnevezése mennyisége, ára, a fizetés módja, átutalásos fizetés esetén a bankszámla száma. Az adatokat a számviteli törvény előírásának megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás: A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, szolgáltatás megnevezése, mennyiségét, árát és a fizetési módját, banki átutalás esetén a bankszámla számát. Szerződéseinket ügyvédünk ellenőrzi, így a szerződésben szereplő személyes adatokat -név, cím, vállalkozói nyilvántartási szám, adószám, bankszámla szám, szerződött összeg – ő is megkapja.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.)

Az adatokat az edzőknek, gyógytornásznak is átadjuk, ha Ön igazolt játékosunk, vagy annak nagykorú hozzátartozója, vagy programjainkban mentoráltként vesz részt. Ha e-mailen vesszük fel a kapcsolatot Önnel az e-mailek a szolgáltató szerverein is áthaladnak.

Más esetekben a kapcsolattartási adatokat nem osztjuk meg.

Igazolt sportolók nyilvántartásával összefüggő adatkezelés:

Hozzánk igazolt sportolóként kezeljük nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, lakcímét, TAJ számát, e-mail címét, telefonszámát, Iskolájának nevét és az osztályt. Tároljuk a sportág/szakág megnevezését, a sportorvosi engedélyét, versenyengedélyét, a gyógytornász által megállapított egészségügyi adatokat.

Kiskorú sportolók esetében a nagykorú hozzátartozó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét is tároljuk. Ezen adatok tárolása és kezelése törvényi kötelezettségünk, az ott meghatározott ideig tároljuk őket.

Adattovábbítás: A fenti adatokat az edzőknek és a gyógytornásznak továbbítjuk.

Edzéseinken veszt részt Ön vagy gyermeke:

Az edzéseken nyilvántartjuk a résztvevők nevét, az edzés kezdetét és befejezését, a jelenlét tényét, a sportorvosi igazolásokat. Ezeket az adatokat törvényi előírásoknak megfelelő ideig és módon tároljuk. Az edzőkkel ezeket az adatokat megosztjuk. Ha sportolóink vagy az általunk mentoráltak az általunk szervezett busszal utaznak a buszsofőrök megismerik az utazás helyét és idejét, illetve az utazó sportolók személyét.

Előfordul, hogy az edzéseken fényképeket és videófelvételeket készítünk. Ezekben az esetekben erre minden esetben felhívjuk figyelmét és külön nyilatkozatban hozzájárulását is kérjük a felvételek elkészítéséhez. Ezeket a felvételeket kérés esetén töröljük, ennek hiányában selejtezés nélkül megőrizzük. A felvételeket jellemzően az edzők készítik, így ők is megőrzik.

A felvételeket amennyiben ahhoz hozzájárult, közzétesszük weboldalunkon, közösségi oldalainkon (Facebook, Instagram) illetve társszervezeteinkkel is megosztjuk.

A hozzájárulástól függetlenül, az egyes felvételek készültekor bárki dönthet úgy, hogy azon a felvételen nem szeretne szerepelni, ilyen esetben kérjük a fotózási vagy forgatási helyszínt elhagyni. A közzétett felvételek közzététele és terjesztése ellen a felvételen szereplő utólag is tiltakozhat a lent megadott elérhetőségeken, ilyen esetekben – amennyiben ez technikailag lehetséges – a felvételt eltávolítjuk, terjesztését megszüntetjük.

Adatkezelés táboroztatás esetén

Táboraink szervezése és lebonyolítása is adatkezeléssel jár. Ilyenkor kezeljük a gyermek és a szülő nevét, címét, a telefonszámokat, ez az adatkezelés az alapítvány jogos érdeke, illetve azért szükséges, hogy a köztünk létrejövő szolgáltatási szerződést teljesíteni tudjuk. A gyermek TAJ számát, krónikus betegségét törvényi kötelezettségek miatt tároljuk. Ezeket az adatokat a tábor vezetését végző edzővel és felügyelőkkel is megosztjuk. Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelő ideig tároljuk.

A táborokban fényképeket és videófelvételeket készítünk, amihez a táborozás elején a gyerekek hozzájárulását és a szülők jóváhagyását kérjük. A fényképeket kérés esetén töröljük ennek hiányában selejtezés nélkül megtartjuk. A fényképeket és felvételeket honlapunk, közösségi oldalainkon megosztjuk, illetve edzőink és partner szervezeteinknek (ETO SZESE) is továbbadjuk.

Adatkezelés (fényképek és videó felvételek) rendezvények esetén

A versenyeken és nyilvános szerepléseken a közvélemény tájékoztatása érdekében fényképek és videófelvételek készülnek. Ez az alapítvány jogos érdeke. Ezeket a felvételeket mindig jól láthatóan  készítik. A felvételeket weboldalunkon, közösségi oldalainkon nyilvánosságra hozzuk, illetve a társ szervezeteinkkel is megosztjuk (ETO SZESE).

Támogatói szerződés esetén történő adatkezelés

Azoknak a játékosoknak, akiknek támogatást adunk a támogatói szerződéshez szükségünk van a nevére, születési helyére és idejére, édesanyja nevére, adóazonosító- és társadalombiztosítási jelére, bankszámla számára és egyes esetekben a szülő nevére. Ezeket a szerződéseseket Szerződéseinket ügymenetünkből eredő jogos érdek keretében 10 évig tároljuk. A szerződéseket független ügyvéd készíti elő.

Adatkezelés Jó sportoló – Jó tanuló cím adományozásakor

A pályázatunkra jelentkezők esetében jogos érdekünk, hogy nevüket, születési helyüket és idejüket, édesanyjuk nevét, iskolai bizonyítványuk másolatát, iskolájuk nevét és bankszámla számukat megtudjuk. Ezen adatok nélkül a pályázaton a jelentkező nem tud részt venni. Az adatokat selejtezés nélkül megőrizzük, de kérés esetén a pályázat után 3 évvel töröljük. A pályázatokat az edzőkön keresztül is be lehet nyújtani, így az adatokat ők is megkapják. A nyertes pályázó nevét és bankszámla számát a könyvelést végző vállalkozás is megismeri.

Adatkezelés alapítványunk támogatásakor

Amikor alapítványunkat támogatásával tiszteli meg a törvényi előírásoknak megfelelően igazolást állítunk ki. Ezen az igazoláson és a hozzá kapcsolódó nyilvántartásokban kezeljük a nevét, címét, születési helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét, az adomány összegét, a támogatott célt, és az adományozás időpontját. Ezeket az adatokat független könyvelőirodának továbbítjuk és a törvényben meghatározott ideig megőrizzük.

Amennyiben Ön egy vállalkozás kapcsolattartójaként vesz részt a támogatásban, tároljuk az Ön telefonszámát, a munkáltató nevét, e-mail címét, és beosztását. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább és csak kérés esetén töröljük.

Adatkezelés toborzás esetén

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig tárolja az Ön adatait. Ezeket az adatokat azért tároljuk, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke.

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, telefonszámát, e‑mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.

Amennyiben a honlapunkon regisztrál, a nevén, felhasználónevét, és e-mail címét kezeljük Ezeket az adatokat a regisztráció törléséig kezeljük, az adatok a weboldal szolgáltatójának szerverein is keresztülhaladnak.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz forduljon:

                                      Megbízott neve:                              dr.Darnóiné Czika Eszter

                                      Telefonszáma:                                 +36 30 576 5099

E-mail címe:                                    gyfkka@gmail.com

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

A NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) új, aktuális elérhetősége:

Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím:  1374 Budapest, Pf. 603.

Kapcsolat

Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú AlapítványSzékhely: 9024 Győr, Liezen-Mayer utca 15Iroda: 9027 Győr, Kiskút liget, Magvassy Mihály Sportcsarnoke-mail: gyfkka@gmail.comGyőri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítványbankszámlaszám: 11737007-20740234-000000000Felnőtt csapatunkAGROFEED ETO-SZESE: http://www.etokc.hu/